Privacy verklaring

1. Inleiding

Ventum Groep, gevestigd te Klarinetweg 15, 4337RB Middelburg en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65931971, hierna aangeduid als "Ventum Groep", hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2. Verzameling van Persoonsgegevens

Voor onze klanten slaat Ventum Groep de volgende persoonsgegevens op:

 • Naam
 • Adres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Ventum Groep.

3. Doeleinden van Gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Onderhouden van klantrelaties en leveren van diensten.
 • Informeren over onze producten en diensten.
 • Contact opnemen in het kader van onze zakelijke activiteiten.

4. Gegevensregistratie in Externe Systemen

Om onze dienstverlening uit te voeren, zijn we soms genoodzaakt klantgegevens te registreren in externe systemen, zoals Microsoft en SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). De verwerking van persoonsgegevens in deze externe systemen gebeurt conform de geldende privacywetgeving en de voorwaarden van de betreffende systeemproviders.

In de volgende gevallen kan Ventum Groep de gegevens verstrekken:

 • Als Ventum Groep daartoe wettelijk wordt verplicht.
 • Als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en Ventum Groep op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

5. Beveiliging van Persoonsgegevens

Ventum Groep neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken (indien van toepassing).

7. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Ventum Groep, Klarinetweg 15 4337RB Middelburg

Telefoon: +31 (0) 118 236 008 E-mail: [email protected]

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Ventum Groep behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan om regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring te raadplegen op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-09-2023.